Hedeflerimiz

İOSB Hedefi Nedir?

Kurum neyi başarmaya kararlıdır ? Sorusunu cevaplar ve uzun dönemdeki, kurumun yönünü belirler. Hedefler ve misyon ve değerlerden doğar. Strateji ve taktiklere dönüşebilecek niteliğe sahiptir.

İOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin hedefleri nelerdir?

Okulumuz alanında tüm ihtiyaçları karşılayabilecek branşlara yönelerek daha ekonomik, daha sağlam, daha fonksiyonel yapılar üretebilen teknik elemanlar yetiştirmek,

Öğrencilerimizin ve diğer hizmet alan kurum personelimizin istekleri doğrultusunda eğitim hizmetlerinde, sosyal adalet ilkesine uygun olarak fırsat eşitliği ilkesinden azami derecede yararlanmalarını sağlayacak tedbirleri geliştirmek,

Okulumuzdan hizmet alan öğrencilerimizin çağımız teknolojisine uygun olarak donatılmasını sağlamak,

Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek.

Okulumuzda sınıf içi derslik malzemelerinin tamir, bakım ve üretimini sağlamak,

Eğitim – Öğretim kalitesini Atatürk`ün gösterdiği yolda çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak,

Hizmeti beklemek yerine, hizmeti sağlayan ve geliştiren kurum personeli olma bilincini geliştirmek.

İOSB Vizyonu Nedir?

Vizyon; geleceğin resmini görmektir. Yada mümkün olan her şey konusunda güçlü bir duygu sahibi olmaktır. Vizyon bu günden belli tedbirler alınması halinde gelecekte neyin elde edileceğini anlatır.

Vizyon, İdeal olma değil, işlerin nasıl döndüğüyle ilgili pragmatik bilgiye dayanır. Vizyon, insanları arzulanan son noktaya götüren bir yönü gösterir. Ortak bir vizyon, bağlılık, kişisel motivasyonu ateşleyen bir kıvılcım haline gelebilir.