Değerlerimiz

Değer nedir?

Değer, bir kurumun temsil ettiği ayırt edici temel inançlardır. Vizyonun temelidir. Kurumda çalışan kişilerin kararlar alırken yada faaliyetleri yürütürken nelerin doğru,nelerin yanlış olarak sonuçlanacağını belirler. Çalışanların ortak değerleri olan kurumsal değerler, zaman içinde oluşmuştur. Bunlar bazı kurumlarda yazılı bazılarında yazılı değildir. Ancak herkes tarafından uygulanır.

İOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin değerleri nelerdir?

Kurum çalışanlarının ve Öğrencilerinin ;
Atatürk ilkelerine bağlı kaldığı,
Okulunu sevdiği,
Çalışkan ve dürüstlüğü,
Meslek ahlakına sahip olduğu,
Kanun ve yönetmeliklere uyduğu,
Çevreyi koruduğu,geliştirdiği ve güzelleştirdiği,
Bilimi sevdiği ve gelişmeye açık olduğu,
İnsanı sevdiği,
Kurumu kendi evi gibi gördüğü,

Kuruma sürekli katkısı olduğu, inanç ve değer duygularına sahip birey olma kurumumuzun benimsediği değerlerdir.